Liên HỆ Tư Vấn

Bạn có câu hỏi gì về thông tin của khu du lịch sinh thái Galina Lake view - Hồ Kênh Hạ? Hãy yêu cầu chúng tôi bất cứ điều gì! Chúng tôi có thể trả lời mọi thứ.


sm@galinalakeview.com
+84 89 999 51 79
Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam